27/05/2022 05:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Tần Nga - Hiểu mông lung
憶秦娥-曉朦朧

Tác giả: Hạ Chú - 賀鑄

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 17:26

 

Nguyên tác

曉曚曨,
前溪百鳥啼匆匆。
啼匆匆,
凌波人去,
拜月樓空。

舊年今日東門東,
鮮妝輝映桃花紅。
桃花紅,
吹開吹落,
一任東風。

Phiên âm

Hiểu mông lung,
Tiền khê bách điểu đề thông thông.
Đề thông thông,
Lăng ba[1] nhân khứ,
Bái nguyệt lâu không.

Cựu niên kim nhật đông môn đông,
Tiên trang huy ánh đào hoa hồng[2].
Đào hoa hồng,
Xuy khai xuy lạc,
Nhất nhậm đông phong.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Sáng mông lung
Trước khe chim chóc hót lung tung
Hót lung tung
Lăng ba người vắng
Bái nguyệt lầu không

Ngày rày năm trước đông môn đông
Tân trang rọi ánh đào hoa hồng
Đào hoa hồng
Thổi cho nở rụng
Mặc ý đông phong
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Hình dung mỹ nhân bước đi êm nhẹ. Bài "Lạc thần phú" của Tào Thực có câu "Lăng ba vi bộ" (bước đi êm lướt trên sóng).
[2] Nhắc câu "Nhân diện đào hoa tương ánh hồng" của Thôi Hộ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Chú » Ức Tần Nga - Hiểu mông lung