04/10/2022 06:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi đi tìm một tình yêu

Tác giả: Đồng Đức Bốn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 08/05/2007 06:15

 

Tôi đi tìm một tình yêu
Trên dòng sống chứa rất nhiều ban mai.
Tôi đi trên dòng sông gai
Lốt chân chim đậu trên vai thành hồ.
Không em từ bấy đến giờ
Bàn tay vẫn héo như cờ chịu tang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đồng Đức Bốn » Tôi đi tìm một tình yêu