22/10/2021 20:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu tình

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 23/10/2009 05:18

 

Dưới bóng giăng tròn, tán lá xanh
Nhớ chăng? chăng nhớ? hỡi chăng mình?
Trăm năm ghi nguyện cùng non nước
Nước biếc non xanh một chữ tình
Hai câu đầu trong Tản Đà vận văn toàn tập (NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945) in là:
Dưới bóng trăng tròn tán lá xanh
Nhớ chăng? Chăng hỡi? Hỡi cô mình?
Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Lưu tình