16/04/2024 23:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sư Trang đạo thượng
師莊道上

Tác giả: Cố Hoành - 顧峵

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2019 09:57

 

Nguyên tác

萬山稠疊隱孤城,
澗水西流活活鳴。
野寺峰坳樵路細,
荒村石罅爨烟橫。
境鄰邊塞征難緩,
歲隕嚴霜稼未成。
慚愧斯民猶古道,
壺漿簞食有逢迎。

Phiên âm

Vạn sơn trù điệp ẩn cô thành,
Giản thuỷ[1] tây lưu hoạt hoạt minh.
Dã tự phong ao tiều lộ tế,
Hoang thôn thạch há thoán yên hoành.
Cảnh lân biên tái chinh nan hoãn,
Tuế vẫn nghiêm sương giá vị thành.
Tàm quý tư dân do cổ đạo,
Hồ tương đan thực hữu phùng nghinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thành đơn ẩn dưới muôn trùng núi,
Sông Giản gầm tuôn chảy về tây.
Chùa quê thung lũng đường tiều nhỏ,
Kẻ đá thôn hoang khói bếp bay.
Vùng giáp biên cương đi không hoãn,
Sương nhiều năm hết chẳng cấy cày.
Rất may bá tánh còn lệ cũ,
Giỏ tre bầu nước nghênh đón ngay.
Sư Trang thuộc Hoắc Châu, Sơn Tây.

[1] Sông bắt nguồn từ núi Bạch Thạch, chảy qua huyện Tân An, Lạc Dương vào sông Lạc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Hoành » Sư Trang đạo thượng