12/04/2021 13:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đao phủ ngồi thiền

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2006 05:15

 

Ðao phủ giọng thật mềm:
Chuyện đã qua rồi, thôi cho qua mãi mãi
Xới lại làm chi những điều oan trái
Người chết cũng chết rồi, hãy để họ nằm yên
Mắt lim dim, đao phủ ngồi thiền...
(1995)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Đao phủ ngồi thiền