27/05/2022 12:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư Dương tướng quân
魚陽將軍

Tác giả: Trương Vi - 張為

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/06/2014 18:39

 

Nguyên tác

霜髭擁頷對窮秋,
著白貂裘獨上樓。
向北望星提劍立,
一生長為國家懮。

Phiên âm

Sương tỳ ủng hạm đối cùng thu,
Trước bạch điêu cừu độc thướng lâu.
Hướng bắc vọng tinh đề kiếm lập,
Nhất sinh trường vị quốc gia ưu.

Dịch nghĩa

Lúc đó là cuối thu, ria mép đã điểm sương rủ xuống cằm,
Khoác áo choàng da điêu, một mình bước lên lầu canh.
Ông đứng ngắm chòm sao phía bắc, tay luôn cầm kiếm,
Cả đời ông tận tuỵ lo lắng an nguy của nước nhà.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời cuối thu, tướng quân ria bạc
Khoác áo điêu tự bước lên lầu
Ngắm sao bắc, nắm chắc đao
Cả đời canh giữ ải đầu quốc gia
Ngư Dương đời Đường là cửa ải trọng yếu trên biên giới đông bắc Trung Quốc, nằm trên Vạn Lý Trường Thành, vị trí nay là huyện Kế, thuộc thành phố Thiên Tân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Vi » Ngư Dương tướng quân