28/05/2022 08:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàng mã

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 10:08

 

Bày ra bạc khối với tiền phong
Rồi nắm tro đen gió cuộn vòng
Thế giới bên kia mà chợ búa
Đồng tiền đâu dễ góp tiêu chung
25-5-1998
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Hàng mã