28/05/2024 21:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm cựu
感舊

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 30/03/2010 05:11

 

Nguyên tác

行卻江南路幾千,
歸來不把一文錢。
鄉人笑我窮寒鬼,
還似襄陽孟浩然。

Phiên âm

Hành khước Giang Nam lộ kỷ thiên,
Quy lai bất bả nhất văn tiền.
Hương nhân tiếu ngã cùng hàn quỷ.
Hoàn tự Tương Dương Mạnh Hạo Nhiên.

Dịch nghĩa

Đi tới Giang Nam xa vài ngàn (dặm)
Trở về (tới quê cũ) mà trong túi không có đến một quan tiền
Dân làng cười bảo ta như quỷ nghèo và lạnh
Tựa như ông Mạnh Hạo Nhiên ở Tương Dương

Bản dịch của Phụng Hà

Trẩy xuống Giang Nam ngàn dặm đường,
Tiền không xu nhỏ, đến cố hương.
Dân làng nhạo ta nghèo như quỷ,
Tựa Mạnh Hạo Nhiên đất Tương Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Cảm cựu