31/07/2021 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải Vân quan

Tác giả: Nguyễn Trọng Cẩn

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/01/2019 10:53

 

Trăm năm hai sông núi vẫn còn đây
Đệ nhất Hùng quan chính chỗ nầy
Ngựa bể đua chen dàn trận sóng
Cờ non phất phới kéo hàng mây
Luỹ thành đã mỏi quay đầu Bắc
Hoa cỏ dường như ngã bóng Tây
Dâu bể dạ tràng nào có biết
Hoài công xe cát bấy nhiêu ngày!
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Cẩn » Hải Vân quan