08/10/2022 00:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lão phố đường
老圃堂

Tác giả: Tào Nghiệp - 曹鄴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2014 13:28

 

Nguyên tác

邵平瓜地接吾廬,
穀雨乾時手自鋤。
昨日春風欺不在,
就床吹落讀殘書。

Phiên âm

Thiệu Bình[1] qua địa tiếp ngô lư,
Cốc vũ can thì thủ tự sừ.
Tạc nhật xuân phong khi bất tại,
Tựu sàng xuy lạc độc tàn thư.

Dịch nghĩa

Căn nhà cỏ gần bên đất Thiệu Bình trồng dưa,
Dù mưa hay nắng tôi cũng tự bừa đất.
Hôm qua gió xuân coi thường người quá đáng,
Nhè lúc ta không nhà thổi rơi cuốn sách cũ để trên giường.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà tôi gần Thiệu Bình đất cũ
Nắng hay mưa vẫn cứ tự bừa
Gió xuân khi dễ hôm qua
Thổi pho sách cũ bay ra khỏi giường
[1] Người Quảng Lăng đời Tần, được phong Đông Lăng hầu. Khi nhà Tần bị diệt, ông lui về trồng dưa ở phía đông kinh thành Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Nghiệp » Lão phố đường