12/04/2021 14:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 20

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2020 21:55

 

Nẻo nhọn bao nhiêu lại có tùi[1],
Xóc[2] cơ tạo hoá lại càng soi.
Vì danh cho phải danh làm luỵ,
Được đạo thời hay đạo có mùi.
Áng công danh xem trễ nải,
Nơi danh giáo thấy tranh vui.
Năm hồ[3] có khách thênh thuyền mọn,
Chờ nguyệt đêm thanh hé bóng mai[4].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Cùn, tù.
[2] Một số sách phiên là “dòm”, không đúng.
[3] Dịch chữ Ngũ Hồ, địa điểm ở Hàng Châu. Thời Xuân Thu, Phạm Lãi sau khi giúp vua Câu Tiễn nước Việt đánh bại nước Ngô, bỏ đi ở ẩn, dùng thuyền con ngao du Ngũ Hồ, do sợ Câu Tiễn ghen ghét và ám hại công thần.
[4] Hé bóng ở mai (mui) thuyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 20