24/03/2023 19:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Nhiên một bãi cát bày

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2022 22:26

 

Tự Nhiên một bãi cát bày,
Bên kia Hàm Tử, bên này Chương Dương.
Bến đò Chương Dương ở bên hữu ngạn sông Hồng thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội. Đối diện Chương Dương là bến Hàm Tử thuộc hương Tây Kết, nay là Châu Giang, Hưng Yên. Giữa hai bến có cồn cát lớn nối giữa sông gọi là bãi Tự Nhiên. Khu vực này lưu lại nhiều dấu tích về Ngô Quyền, về Lê Hoàn khi đánh Trần Khâm Tô, về quân Trần khi bắt tướng Toa Đô, về Nguyễn Trãi khi vượt đò sang Khoái Châu cầu mộng ở đền thờ Tiên Dung hỏi việc vào đất Lam Sơn.

Nguồn: Phạm Thị Thuý Lan, Thuật hoài (Dịch thơ danh nhân họ Phạm), NXB Hội nhà văn, 2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tự Nhiên một bãi cát bày