25/09/2021 11:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

19

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 18:09

 

Núi cao không phải nhiều lời
Nụ cười chẳng cần phiên dịch

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 19