23/05/2024 21:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Vân đài thượng ức tiên sư
白雲臺上憶先師

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 17:12

 

Nguyên tác

江山如畫出,
巖嶂似屛開。
曾向先師口,
幾經呑吐來。

Phiên âm

Giang sơn như hoạ xuất,
Nham chướng tự bình khai.
Tằng hướng tiên sư[1] khẩu,
Kỷ kinh thôn thổ lai.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Giang sơn như tranh vẽ,
Vách đá tựa bình phong.
Từng nghe lời thầy dạy,
Uống nghĩa hay ấm lòng.
[1] Người thầy thuở trước, thường dùng với nghĩa người thầy đã khuất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Bạch Vân đài thượng ức tiên sư