05/10/2022 04:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phùng y lĩnh thi
縫衣領詩

Tác giả: Kim Định - 金定

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2021 12:10

 

Nguyên tác

好花移入玉欄杆,
春色無緣得再看。
樂處豈知愁處苦,
別時雖易見時難。
何年塞上重歸馬?
此夜庭中獨舞鸞。
霧閣雲窗深幾許,
可憐辜負月團團!

Phiên âm

Hảo hoa di nhập ngọc lan can,
Xuân sắc vô duyên đắc tái khan.
Lạc xứ khởi tri sầu xứ khổ,
Biệt thời tuy dị kiến thời nan.
Hà niên tái thượng trùng quy mã?
Thử dạ đình trung độc vũ loan.
Vụ các vân song thâm kỷ hứa,
Khả liên cô phụ nguyệt đoàn đoàn!

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cành hoa đẹp dời vào lan can ngọc,
Bởi vô duyên khó gặp lại vẻ xuân.
Bên ấy vui biết chăng bên nầy khổ,
Dễ chia xa nhưng gặp khó vô chừng.
Đến năm nào ngựa biên về đường cũ?
Riêng đêm nay phượng múa chỉ một mình.
Sâu kín quá song mây cùng gác móc,
Trăng tuy tròn ai phụ rẫy thương thân!
Năm ấy (1360) mùa thu trời lạnh, Kim Định tủi thân, tuy ở cùng Lưu Thuý Thuý trong một quân doanh nhưng không thể thấy mặt, bèn làm một bài thơ khâu vào trong cổ áo cũ, cậy người hầu phòng của Thuý Thuý đem vào nói nhờ vá lại mấy chỗ rách cho anh trai. Bài thơ vốn không có đề, mà do người đời sau đặt. Thuý Thuý nghĩ rằng trượng phu có dụng ý khi gửi áo nên lấy được bài thơ, đọc xong rất buồn, nhưng không thể gặp Kim Định vì sợ lộ, bèn làm một bài trả lời. Thời gian sau Kim Định bệnh chết, Thuý Thuý cũng chết theo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Định » Phùng y lĩnh thi