23/10/2021 10:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Lý Bạch (Nhị niên khách Đông Đô)
贈李白(二年客東都)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/01/2009 20:34

 

Nguyên tác

二年客東都,
所歷厭機巧。
野人對膻腥,
蔬食常不飽。
豈無青精飯,
使我顏色好。
苦乏大藥資,
山林跡如掃。
李侯金閨彥,
脫身事幽討。
亦有梁宋遊,
方期拾瑤草。

Phiên âm

Nhị niên khách Đông Đô[1],
Sở lịch yếm cơ xảo.
Dã nhân đối chiên tinh,
Sơ thực thường bất bão.
Khởi vô thanh tinh[2] phạn,
Sử ngã nhan sắc hảo.
Khổ phạp đại dược tư,
Sơn lâm tích như tảo.
Lý hầu[3] kim khuê[4] ngạn,
Thoát thân sự u thảo.
Diệc hữu Lương Tống[5] du,
Phương kỳ thập dao thảo[6].

Dịch nghĩa

Hai năm từng sống gửi ở Đông Đô,
Đã chán cảnh đời máy móc lừa lọc.
Người nhà quê trước món ăn tanh tao,
Ăn rau thường không no.
Đâu món thanh tịnh của đạo gia,
Làm cho nhan sắc ta tươi tắn lên.
Buồn vì thiếu những vị thuốc chính,
Trong rừng, dấu vết chưa mờ.
Anh Lý người tài của triều đình,
Trốn đời đi tìm nơi thanh tĩnh.
Đi chơi vùng nước Tống, Lương thời xưa,
Mong sẽ hái được nhiều cỏ dao.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Hai năm khách Đông Đô,
Đã chán tuồng điêu xảo.
Cá thịt đối người quê,
Chẳng thích bằng rau cỏ.
Há không cơm tinh xanh,
Cho tôi da thắm đỏ?
Thiếu của tìm thuốc tiên,
Núi rừng không đặt dấu.
Ông Lý bậc tài danh,
Thoát thân về núi ở.
Lương Tống cũng về chơi,
Cỏ dao hẹn cùng nhổ.
(Năm 744)

Đây là bài thơ đầu tiên Đỗ Phủ làm tặng Lý Bạch. Lúc đó, ông vừa lấy vợ, cất nhà bên ngoài thành Lạc Dương, còn Lý Bạch vừa từ quan ở kinh đô, sống đời phiêu bạc.

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
[1] Thuộc Hà Nam, còn gọi là Lạc Dương hay Đông Kinh.
[2] Một thứ cơm nấu với nước thuốc của người tu tiên.
[3] Đỗ Phủ tôn xưng Lý Bạch như vậy vì Lý Bạch đã từng làm chức hàn lâm cung phụng trong triều vua Huyền Tông.
[4] Chỉ triều đình. Từ thơ của Giang Yêm 江淹 trong bài Biệt phú 別賦: "Kim khuê chi chư ngạn, Lan đài chi quần anh" 金閨之諸彥,蘭臺之群英.
[5] Tên hai nước cũ thuộc Nam triều trong thời Nam Bắc triều, đều đóng đô ở Kim Lăng, nay là thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Lương Tống trong bài ám chỉ vùng Nam Kinh ngày nay.
[6] Cỏ tiên, ăn vào sẽ sống lâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tặng Lý Bạch (Nhị niên khách Đông Đô)