30/01/2023 22:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phước cho người công bình
祝福义人

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 23/12/2019 13:11

 

Nguyên tác

那些住在上帝教会里的人有福了!
昼夜寻求他的话
寻求他的智慧
他将在十二个季节像一棵生命之树
他心中的天堂
那些认为上帝圣言的甜蜜是宗教之乳的人是有福的
绿色森林和山脉属于那个人
那些全心全意遵守法律的人是有福的
春天将充满芬芳的花朵
沙漠不再存在于他的心中
盲目和盲目,愚蠢将消失
那些知道耶稣为他而死的人是有福的
他生来就是为了救自己
那些接受他的爱的人有福了
接受他,悔改他的罪,成为他的孩子
他不会离开那个人
那些忠实生活像上帝的人有福了
忠于他,爱别人
那些软弱却因贪婪而生的人有福了
他会很高兴,因为上帝保护并维护了它
主会照顾自己的方式,消除悲伤
主用香膏给我们上油
哈利路亚!哈利路亚!哈利路亚!
义人继续为他的祝福祈祷
邪恶转身离开邪恶之路,停止做恶,死于地狱!
耶稣来拯救罪人
我自己-我是一个罪人
但他的良善怜悯我
带我走出永恒毁灭的世界已成为荣耀和伟大
祂给儿女智慧
那些全心全意爱他的人的食物和财富
阿们!

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Phước cho người nào ở trong nhà Đức Chúa Trời!
Tìm kiếm Lời Ngài cả ngày và đêm
Tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài
Người ấy sẽ như cây sự sống trổ mười hai mùa
Thiên Đàng ở trong lòng người ấy
Phước cho người nào xem lời Đức Chúa Trời là mật ngọt là sữa của đạo
Rừng xanh và núi non thuộc về người đó
Phước cho người nào vâng giữ và làm theo luật pháp của Ngài bằng cả tâm hồn
Mùa xuân sẽ đến trổ nhiều bông hoa ngát hương
Sa mạc không còn cư trú trong lòng người ấy
Sự đui mù tăm tối, sự ngu muội sẽ tan đi
Phước cho người nào biết Chúa Giê-xu là Đấng chết vì mình
Ngài sinh ra đời để cứu mình
Phước cho người nào chịu nhận lãnh tình yêu thương của Ngài
Chịu tin nhận Ngài, chịu ăn năn tội và làm con của Ngài
Ngài sẽ chẳng lìa bỏ người đó
Phước cho người nào là kẻ sống như sự thành tín của Đức Chúa Trời
Một lòng trung thành với Ngài và yêu tha nhân
Phước cho người nào không bị xác thịt yếu đuối mà sinh ra lòng tham tư dục mình
Người ấy sẽ rất hạnh phúc vì có Chúa bảo vệ, nâng đỡ
Đường đi sẽ được Ngài chăm lo, xoá sạch ưu phiền
Đấng xức dầu cho ta bằng hương thơm của Ngài thật tuyệt vời
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Người công bình hãy tiếp tục cầu xin Ngài ban ơn cho mình
Kẻ ác từ bỏ đường ác mình, đừng làm ác nữa để rồi phải chết trong hoả ngục!
Chúa Giê-xu đến thế gian để cứu kẻ có tội
Chính tôi - tôi từng là kẻ có tội
Song lòng nhân từ Ngài đã thương xót tôi
Đem tôi ra từ cõi hư mất đời đời thành ra vinh hiển và cao trọng
Ngài ban sự khôn ngoan cho con cái Ngài
Ban thức ăn và sự giàu sang cho kẻ kính mến Ngài một cách hết lòng
A-men!
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Phước cho người công bình