04/02/2023 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (IV)
無題

Tác giả: Phạm Kỳ - 梵琦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 05/07/2017 07:11

 

Nguyên tác

早投清泰為棲息,
休曏濁塵論有無。
煩惱熾時徵定力,
念頭起處作工夫。
尺香勤課三千佛,
趁意隨輪百八珠。
慈母倚閭虛眼望,
可憐遊子尚迷途。

Phiên âm

Tảo đầu thanh thái vi thê tức,
Hưu hướng trọc trần luận hữu vô.
Phiền não sí thời trưng định lực,
Niệm đầu khởi xứ tác công phu.
Xích hương cần khoá tam thiên Phật[1],
Sấn ý tuỳ luân bách bát châu.
Từ mẫu ỷ lư hư nhãn vọng,
Khả liên du tử thượng mê đồ.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Sớm về An Dưỡng mà ngơi nghỉ,
Đừng ở Ta Bà luận có không.
Lửa nghiệp lẫy lừng cần an định,
Niệm trần san phẳng gắng ra công.
Nén hương siêng lễ ba ngàn Phật,
Xâu chuỗi cần chuyên một tấc lòng.
Xót cảnh mẹ già trông tựa cửa,
Mê si du tử chạy Tây Đông.
Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007
[1] Cũng gọi Tam kiếp tam thiên Phật, Tam thế tam thiên Phật. Chỉ cho ba nghìn đức Phật lần lượt ra đời trong 3 kiếp quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là con số gọi chung 1000 đức Phật kiếp Trang nghiêm (đời quá khứ), 1000 đức Phật kiếp Hiền (đời hiện tại) và 1000 đức Phật kiếp Tinh tú (đời vị lai). Danh hiệu của 3000 đức Phật được ghi chép đầy đủ trong kinh Tam kiếp tam thiên Phật danh. Phật A Di Đà cũng là một vị Phật nằm trong số này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Kỳ » Vô đề (IV)