25/03/2023 03:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 3
恭擬嘉成殿天花帖子七首其三

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:13

 

Nguyên tác

肅肅瑶光羽仗懸,
彩霞高捧玉臺仙。
逍遥一枕蓬山梦,
何翅人間億萬年。

Phiên âm

Túc túc dao quang vũ trượng huyền,
Thái hà cao phủng Ngọc Đài tiên.
Tiêu diêu nhất chẩm Bồng Sơn mộng,
Hà sí nhân gian ức vạn niên.

Dịch nghĩa

Ánh sáng đẹp trang nghiêm, treo trên những cái vũ,
Ráng chiều nhiều mầu sắc nâng cao các nàng tiên ở đài Ngọc.
Một giấc ngủ thảnh thơi vào giấc mộng Bồng Sơn,
Cõi nhân gian ức vạn năm sao so sánh được.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ánh ngọc lung linh rủ vũ mềm,
Ráng chiều nâng đỡ Ngọc Đài tiên.
Tiêu dao gối mộng nơi Bồng Đảo,
Chi kể trần gian ức vạn niên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 3