30/11/2021 19:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ảnh Bác

Tác giả: Trần Đăng Khoa

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/04/2006 02:14

 

Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày Bác mỉm miệng cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà
Ngoài sân có mấy con gà
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
Em nghe như Bác dạy lời
Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa
Trồng rau, quét bếp, đuổi gà
Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi

            *

Bác lo bao việc trên đời
Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em...
1966

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hoá dân tộc, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đăng Khoa » Ảnh Bác