12/05/2021 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh minh
清明

Tác giả: Nguyễn Như Lâm - 阮如林

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2014 18:19

 

Nguyên tác

昔日鄉人何處去,
我來見此亦徘徊。
墓墳錯落田間碧,
宗族他方意未開。
一炷心香祈地下,
千行哀淚洒泉關。
招民至聚今成邑,
善念求神護寸丹。

Phiên âm

Tích nhật hương nhân hà xứ khứ,
Ngã lai kiến thử diệc bồi hồi.
Mộ phần thác lạc điền gian bích,
Tông tộc tha phương ý vị khai.
Nhất chú tâm hương kỳ địa hạ,
Thiên hàng ai lệ sái tuyền quan.
Chiêu dân chí tụ kim thành ấp,
Thiện niệm cầu thần hộ thốn đan.

Dịch nghĩa

Những người làng xưa giờ đây đi đến nơi nào
Khiến cho tôi trông thấy cảnh mà xốn xang khó nói
Lác đác phần mộ ai đây cỏ mọc xanh rì trên ruộng
Dòng dõi họ đi phương khác chắc chưa có ý nghĩ tới tìm lại
Cắm lên một nén tâm hương cầu khấn người đang dưới đất
Nước mắt rơi ngàn hàng chắc là thấm được đến chốn cửu tuyền
Nay dân tụ hội ở ăn đã thành nếp của làng thôn
Ý nghĩ tốt lành mong mỏi thần phù hộ cho một tấc lòng son

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Làng xưa người ở nơi nào
Tôi về dạ xót như bào xốn xang
Mộ ai cỏ mọc tràn lan
Họ hàng lưu lạc tha phương quên rồi
Tâm hương mong thấu tuyền đài
Lệ rơi chan chứa sụt sùi nghĩ suy
Chiêu dân ấp đã thành quy
Cúi trông thần thánh chứng tri lòng thành
Bài này chép trong sách Hà Nội chí của Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Như Lâm » Thanh minh