06/07/2022 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Trung dũng Thiếu phó Đặng Tôn Đài, hồi thi trình thướng kỳ 2
憶中勇少傅鄧尊台,回詩呈上其二

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Đinh Tú Anh vào 01/04/2017 08:37

 

Nguyên tác

震津拜別幾瓢齊,
遙挹慈風過虎溪。
馬逐鶯花千里北,
心橫翼軫一天西。
每愁青碧無人繡,
何事鉤輈向客啼。
卻憶江隄陪勘日,
勝今萬柳賞杭隄。

Phiên âm

Chấn tân bái biệt kỷ biều tề,
Dao ấp từ phong quá Hổ Khê.
Mã trục oanh hoa thiên lý bắc,
Tâm hoành dực chẩn nhất thiên tê (tây).
Mỗi sầu thanh bích vô nhân tú,
Hà sự câu chu hướng khách đề.
Khước ức giang đê bồi khám nhật,
Thăng kim vạn liễu thưởng hàng đê.

Dịch nghĩa

Sau khi chia tay ở bến đông đã uống cạn mấy bầu rượu đầy,
Từ xa muốn ôm lấy ngọn gió lành đã thổi qua Hổ Khê.
Trên đường oanh kêu hoa nở, vó ngựa rong ruổi về phía bắc,
Lòng vẫn hướng về phương Dực Chẩm phía trời tây.
Đang lúc buồn vì trong chốn non xanh nước biếc không người ở,
Không hiểu sao lại có tiếng thuyền câu vẳng đến?
Làm cho ta nhớ lại những khi [tháp tùng đại nhân] đi điều tra đê điều,
Còn vui hơn cả hôm nay được ngắm cảnh đẹp ngàn liễu trên đê lớn.

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Ly biệt bến đông cạn chén đầy
Hổ Khê chạnh nhớ lúc chia tay
Chim, hoa, vó ngựa phi về bắc
Dực, Chẩn, chân trời ngoảnh hướng tây
Nước biếc non xanh nơi vắng vẻ
Thuyền câu tiếng vẳng cảnh buồn thay
Nhớ khi Thiếu Phó đi tuần thú
Hơn cảnh xem đê liễu lúc này
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Ức Trung dũng Thiếu phó Đặng Tôn Đài, hồi thi trình thướng kỳ 2