01/10/2022 08:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bé tự hiểu ra

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 17:41

 

Số không (0) giống hệt chữ O
Chữ vê đúp (W) là chữ mờ (M) đầu quay

Nờ (N) nằm nghiêng là zét (Z) này
Chữ hờ (H) là chữ i (I) xoay nghiêng đầu

Lộn đầu sáu (6), hoá chín (9) mau
I hoa (I) và một (I) giống nhau lạ kỳ...

Bé ngồi vừa ngẫm vừa suy
Té ra con chữ cũng hay cợt đùa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Bé tự hiểu ra