15/06/2021 20:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô kia thắt dải lưng xanh (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2020 10:49

 

Cô kia thắt dải lưng xanh,
Có về làng Vĩnh với anh thì về.
Làng Vĩnh có cây bồ đề,
Có sông tắm mát có nghề làm gai.
Làng Vĩnh nay thuộc thôn Cát Tường, xã An Hoà, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cô kia thắt dải lưng xanh (I)