14/08/2022 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Phật Tích sơn Thiên Phúc tự
遊佛跡山天福寺

Tác giả: Hoàng Đức Lương - 黃德梁

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2014 18:25

 

Nguyên tác

貪勝倦卻忘,
憐奇目不捨。
客來僧未知,
樹下拾山菓。

Phiên âm

Tham thắng quyện khước vong,
Liên kỳ mục bất xả.
Khách lai tăng vị tri,
Thụ hạ thập sơn quả.

Dịch nghĩa

Ngắm cảnh đẹp quên cả mỏi chân
Bao điều mới lạ mắt chẳng muốn rời
Khách đến mà sư không biết
Ngồi gốc cây nhặt quả rừng vậy

Bản dịch của Nguyễn Văn Trình

Ham cảnh quên mỏi chân
Ưa lạ chẳng rời mắt
Khách đến sư chưa hay
Thấy trái cây ngồi nhặt
Phật Tích sơn Thiên Phúc tự: chùa Thầy trên núi Phật Tích, Quốc Oai, Hà Nội.

Nguồn: Thạch Thất hợp tuyển, Nguyễn Văn Trình, NXB Văn học, 2013
Nguồn: Thạch Thất hợp tuyển, Nguyễn Văn Trình, NXB Văn học, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đức Lương » Du Phật Tích sơn Thiên Phúc tự