15/04/2021 07:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề từ - 08. Chu Mạnh Trinh

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:05

 

Khiên trụ tính ty nhiễu Bút hoa
Biên thành hương tiết tự danh gia
Tập hồ cự giác kiêm kim quý
Bổ phượng thiên giao đoản cát hoa
Kỷ khúc nam xoan hoà bắc điệu
Nhất liêm xuân dẫn quán thu xà
Tây song triển quyển bình giai thập
Nhiễm nhiễm thanh phân tấm bích sa.
Bài đề từ của Chu Mạnh Trinh, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Đề từ - 08. Chu Mạnh Trinh