30/09/2022 03:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đan Khâu
丹丘

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 12/09/2016 06:37

 

Nguyên tác

青女丁寧結夜霜,
羲和辛苦送朝陽。
丹丘萬里無消息,
幾對梧桐憶鳳凰。

Phiên âm

Thanh Nữ[1] đinh ninh kết dạ sương,
Hy Hoà[2] tân khổ tống triêu dương.
Đan Khâu vạn lý vô tiêu tức,
Kỷ đối ngô đồng[3] ức phụng hoàng.

Dịch nghĩa

Thanh Nữ khăng khăng làm ra sương đêm,
Thần Hy Hoà vất vả di chuyển mặt trời.
Đan Khâu xa vạn dặm không tin tức,
Nhiều lần nhìn cây ngô đồng để tưởng nhớ phượng hoàng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thanh Nữ khăng khăng làm sương khói
Thần Hy Hoà lui tới chuyển trời
Đan Khâu vạn dặm không lời
Ngô đồng đôi lúc trông vời phượng xưa.
Đan Khâu tức núi Đan Huyệt, tương truyền là nơi phượng hoàng trú ngụ.

Nguồn: Bạch thoại Đường thi tinh hoa, Hà Tư Mỹ, Cáp Nhữ Tân xuất bản xã, 2007
[1] Thần làm ra sương.
[2] Thần mặt trời, ngài chở mặt trời trên xe do sáu rồng kéo.
[3] Loài cây được phượng hoàng ưa thích làm tổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Đan Khâu