05/12/2021 10:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phật động thâm u

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 03:41

 

Phiên âm

Truyền văn Phật tích tại Linh San[1],
Cận đắc sơn ông chỉ thử gian,
Ðộng khẩu thiển thâm hoang thảo kính
Tự ngân nồng đậm ấn đài ban,
Phóng đăng[2] hồ ngoại kiều do tại,
Cấp thuỷ biên khê tỉnh bất can,
Sắc tức thị không không thị sắc[3],
Thiền gia đương tác như thị quan.

Dịch nghĩa

Nghe nói ở Linh Sơn có dấu (chân) Phật
Vừa được ông già trên núi chỉ chỗ đó
Cửa động thấp cao cỏ hoang khô cứng
Vết chữ phai mờ, ẩn dưới lớp rêu phủ
Thả đèn ngoài hồ thì cầu không còn
Múc nước dưới khe vì giếng không có lan can
Sắc tướng là không, không lại có
Người thiền bỗng khởi theo những gì hiển hiện.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Tương truyền dấu Phật tại Linh Sơn,
Nay được sơn ông chỉ đỉnh non,
Cửa động nông sâu cây cỏ dại,
Chữ mờ phai nhạt dấu rêu mòn.
Ngoài hồ đèn thả, cầu soi bóng,
Bến nước khe trong, chẳng cạn dòng,
Sắc tức thị không, không thị sắc
Thiền gia hiểu thế việc trần gian.
[1] Núi Linh Thứu nơi Phật ở và thuyết pháp.
[2] Nơi thả đèn hoa sen nhân lễ Vu Lan.
[3] Sắc không: thuyết vô ngã, sắc là hình tướng sự vật, là có do nhiều yếu tố hợp lại mà thành, là không vì tự nó không thật có.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Phật động thâm u