07/12/2021 23:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2019 21:40

 

Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử,
Ngỗ nghịch hoàn sinh ngỗ nghịch nhi.
Hai câu nghĩa là người hiếu thuận sẽ lại sinh ra con hiếu thuận, kẻ ngỗ ngược cũng sẽ lại sinh ra con ngỗ ngược.

Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử