22/03/2023 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Cất tiếng ca nào, đàn gió ơi, cây đàn bọc lông thú đỏ”
“Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха”

Tác giả: Sergei Yesenin - Сергeй Есeнин

Nước: Nga
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2016 23:18

 

Nguyên tác

Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Выходи встречать к околице, красотка, жениха.
Васильками сердце светится, горит в нем бирюза.
Я играю на тальяночке про синие глаза.
То не зори в струях озера свой выткали узор,
Твой платок, шитьем украшенный, мелькнул за косогор.
Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Пусть послушает красавица прибаски жениха.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Cất tiếng ca nào, đàn gió ơi, cây đàn bọc lông thú đỏ.
Ra đầu làng đi, người đẹp nhé, ra đón chú rể thôi.
Hồn nở hoa thỉ xa xanh ngời, nên ngọc lam toả sáng.
Anh chơi đàn, đàn anh hát ngợi ca đôi mắt em xanh.
Bình minh chảy tràn trên mặt hồ dệt nên những hoa văn,
Chiếc khăn thêu em đội đầu đã thấp thoáng bên sườn núi.
Cất tiếng ca nào, đàn gió ơi, cây đàn bọc lông thú đỏ.
Để cho người đẹp nghe tiếng người chồng chưa cưới của mình.
1912

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Yesenin » “Cất tiếng ca nào, đàn gió ơi, cây đàn bọc lông thú đỏ”