23/06/2024 14:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triệu Việt Vương
趙越王

Tác giả: Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/06/2017 18:17

 

Nguyên tác

勇披鍪爪殪梁兵,
故主葭莩忍恝情。
城割烏鳶纔定約,
不知璟外已渝盟。

Phiên âm

Dũng phi mâu trảo ế Lương binh,
Cố chủ gia phu nhẫn kiết tình.
Thành cát Ô Diên tài định ước,
Bất tri cảnh ngoại dĩ du minh.

Dịch nghĩa

Dũng mãnh đội mũ đâu mâu cài móng rồng tiêu diệt quân Lương,
Không nỡ lòng dứt tình với kẻ họ hàng xa với chủ cũ.
Vừa mới định ước vạch ranh giới thành Ô Diên,
Nào ngờ kẻ bên kia đã phản bội lời thề.

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Móng rồng cắm mũ giết Lương binh,
Hơi hướng vua xưa dám bạc tình.
Cắt nhượng Ô Diên vừa định ước,
Biết đâu chúng vội nuốt lời minh.
Vương họ Triệu, huý Quang Phục, người huyện Chu Diên, làm tướng thời Lý Nam Đế. Khi Nam Đế đi tránh quân nhà Lương, sai Vương trông giữ đất nước. Vương đóng quân ở đầm Dạ Trạch (cũng gọi là Nhất Dạ Trạch, thuộc huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu (nay thuộc huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên), gắn với sự tích Chử Đồng Tử gặp con vua Hùng là Tiên Dung, kết làm vợ chồng rồi về sau bay lên trời thành tiên), cầu đảo trời đất, thấy có người thần cưỡi rồng từ trên trời giáng xuống (cổ sử chép thần chính là Chử Đồng Tử), cởi móng rồng trao cho Vương, bảo đem gắn lên trên đỉnh mũ đâu mâu, đi đến đâu quân giặc đều hoảng sợ cuối cùng đánh bại quân Lương, giết chết tướng của chúng là Dương Sàn. Chẳng bao lâu, viên tướng thuộc họ hàng Lý Nam Đế là Lý Phật Tử từ động Dã Năng cất quân đến. Vương nghĩ rằng Phật Tử là họ hàng của Lý Nam Đế nên không nỡ đánh giết, bèn chia ranh giới ở bãi Quân Thần (nay là Thượng Cát, Hạ Cát huyện Từ Liêm. Ngày xưa gọi là Thượng Cát Giới 上割界, về sau đổi chữ "Cát 割" thành chữ "Cát 葛". Ngày nay triều đình đã định bản đồ, đổi thành Thượng Cát và Hạ Cát), đóng ở thành Ô Diên chếch về phía tây nước mình (có sách chép Ô Diên nay là xã Hạ Mỗ, huyện Từ Liêm). Phật Tử cầu hôn cho con trai mình là Bát Lang lấy Cảo Nương, con gái của Vương. Bát Lang ngầm phá huỷ móng rồng của Vương rồi cất binh đánh. Vương thua chạy ra cửa biển Đại Nha (cũng có tên là Đại Ác, thời Lý đổi thành Đại An, nay là Cửa Liêu (cửa sông Đáy). Huyện Đại An thời Lê nay là đất huyện Nghĩa Hưng, Nam Định). Người đời sau dựng đền thờ Vương ở Đại Nha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Khiêm » Triệu Việt Vương