22/05/2024 05:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 7
竹枝歌其七

Tác giả: Tôn Tung - 孫嵩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 21:58

 

Nguyên tác

漢世明妃猶有付,
荒祠歌舞與招魂。
胡琴好入巴渝曲,
萬里還鄉釃酒樽。

Phiên âm

Hán thế Minh Phi do hữu phó,
Hoang từ ca vũ dữ "Chiêu hồn".
Hồ cầm hảo nhập Ba Du khúc[1],
Vạn lý hoàn hương si tửu tôn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gánh việc lớn Minh Phi tây Hán
Khuất Nguyên mê từ vũ, Chiêu Hồn
Khúc Ba Du đàn Hồ hoà hợp
Vạn dặm về say kẻ tửu tôn
[1] Tương truyền đàn Hồ cầm do Chiêu Quân (Minh Phi) đàn khi ở đất Hồ, sau du nhập vào Trung Hoa, đánh lên những khúc ca ở Ba Thục nghe rất nỉ non.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Tung » Trúc chi ca kỳ 7