30/05/2022 06:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mười hai sứ quân

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 21/06/2011 20:22

 

Khắp miền hào kiệt nổi lên
Tự xưng là các sứ quân trị vì
Nam Tấn Vương cũng mất đi
Cho Ngô Xương Xí kế vì xưng vương

800. Sứ quân mỗi kẻ mỗi đường
Hai chục năm cảnh nhiễu nhương khắp miền
Mười hai sứ, cõi bờ riêng
Kéo binh tranh đất giành quyền nơi nơi

À ơi, nhớ nhé con ơi
Khổ nhất trên đời, chỉ có bần dân
Nước nhà lâm cảnh qua phân
Giáo gươm thay lẽ nghĩa nhân trị vì
Thì con phải dậy mà đi
Cự tà phụ chính hãy vì lòng thương
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Mười hai sứ quân