26/10/2020 11:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Theo em

Tác giả: Nhược Thu - Tạ Văn Hiến

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ngô thư vào 06/06/2009 10:15

 

Không theo thì trách... không yêu
Khi theo thì bảo đừng trêu em mà
Theo em từ thuở mười ba
Đến năm mười tám gót ngà sang ngang

Anh theo lỡ bước bàng hoàng
Bước cao bước thấp nát tan nụ cười
Bây giờ em đã bốn mươi
Vẫn theo để thấy bên đời còn em..

Theo em thờ thẫn con tim
Theo cho tim cứng, đá thèm biết đau
Theo em tóc chẻ tơ sầu
Nhìn em rạng rỡ bạc đầu cũng cam

Theo em lúp xúp trăm năm
Cầm tay cũng đủ ngàn năm nhớ thầm
Theo em , em nỡ nhẫn tâm
Để anh đứng ngó em cầm tay ai...
Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhược Thu » Theo em