19/01/2021 22:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta như rắn liu điu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2015 17:10

 

Đôi ta như rắn liu điu,
Nước chảy mặc nước ta dìu lấy nhau.
Khảo dị:
Đôi ta như rắn thìu điu,
Nước chảy mặc nước ta chèo lấy ta.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta như rắn liu điu