30/05/2023 15:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 21 (Anh hãy nói và nói thêm lần nữa)
Sonnet 21 (Say over again, and yet once over again)

Tác giả: Elizabeth Barrett Browning

Nước: Anh
Đăng bởi estrange vào 18/08/2008 15:32

 

Nguyên tác

Say over again, and yet once over again,
That thou dost love me. Though the word repeated
Should seem “a cuckoo-song,” as thou dost treat it,
Remember, never to the hill or plain,
Valley and wood, without her cuckoo-strain
Comes the fresh Spring in all her green completed,
Belovèd, I, amid the darkness greeted
By a doubtful spirit-voice, in that doubt’s pain
Cry, Speak once more--thou lovest! Who can fear
Too many stars, though each in heaven shall roll,
Too many flowers, though each shall crown the year?
Say thou dost love me, love me, love me—toll
The silver iterance!--only minding, Dear,
To love me also in silence with thy soul.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Anh hãy nói và nói thêm lần nữa
Rằng anh yêu em, anh yêu em.
Cho dù lời nói mỗi lần lặp lại thêm
Sẽ giống tiếng hót loài chim tu hú
Nhưng trên cánh đồng, thung lũng hay nơi rừng rú.
Mùa Xuân chỉ đến cùng tiếng hót của chim.
Anh yêu, em vẫn ở giữa bóng đêm
Đau đớn bởi hoài nghi, chờ đợi
Anh hãy nói, hãy nói rằng anh yêu
Có ai sợ sao trên trời có quá nhiều
Có ai sợ những bông hoa thừa thãi
Anh hãy nói yêu em, yêu em, yêu em
Hãy cứ ngân nga những lời lấp lánh
Nhưng Anh Yêu, em chỉ muốn xin
Rằng hồn anh yêu em cả trong khi im lặng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Elizabeth Barrett Browning » Sonnet 21 (Anh hãy nói và nói thêm lần nữa)