01/03/2021 16:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vợ chồng như đôi cu cu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:17

 

Vợ chồng như đôi cu cu,
Chồng đi trước, vợ gù gù theo sau.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vợ chồng như đôi cu cu