27/11/2020 02:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Vũ Thanh Hoa

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi saoviet vào 14/03/2009 04:43

 

Anh đang nghĩ và em đang nghĩ
Anh lặng im và em chẳng nói gì
Sóng vỗ nhẹ và sao thổn thức
Hình như mưa đọng ướt bờ mi

Anh không nói và em không nói
Gió hồ nghi và biển chẳng hiểu gì
Cửa sổ ngỏ nhưng chẳng ai chờ đợi
Nghiêng mơ hồ một nửa thiên di...
30.7.2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Thanh Hoa » Không đề