18/04/2024 15:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đinh Tiêu Phủ kỳ 2
送丁肖甫其二

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:29

 

Nguyên tác

非關策士藏青幕,
自是經生在健帷。
彭蠡湖中好傳雁,
滕王閣上合題詩。

Phiên âm

Phi quan sách sĩ[1] tàng thanh mạc,
Tự thị kinh sinh[2] tại kiện duy.
Bành Lễ hồ trung hảo truyền nhạn,
Đằng Vương các[3] thượng hợp đề thi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngại gì kẻ sĩ màn xanh,
Nghĩ mình kế sách rất rành rất tinh.
Hồ Bành Lễ nhạn đưa tin,
Lên Đằng Vương các họp bình, đề thơ.
[1] Chỉ những người có nhiều kế sách mưu lược.
[2] Còn gọi là “bác sĩ” 博士, chỉ chung những người nghiên cứu kinh sách, từ tứ thư ngũ kinh của Khổng giáo, kinh sách Phật giáo, Lão Tử, Trang Tử hoặc những sách về quân sự, binh pháp, chính trị, kinh tế, v.v... Các kinh sinh thường được mời ra làm cố vấn cho các nhân vật đứng đầu tại địa phương hoặc triều đình, khi về hưu hay mở trường thu nhận đồ đệ, truyền lại những điều đã nghiên cứu hoặc kinh nghiệm đã trải qua.
[3] Lầu gác nổi tiếng ở Giang Nam, nằm trên bờ đông sông Cám, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, do Đằng Vương Lý Nguyên Anh 李元嬰 (em của Đường Thái Tông) cho xây năm 653, nên có tên là Đằng Vương các.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Tống Đinh Tiêu Phủ kỳ 2