28/03/2023 00:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lễ hội
Fiesta

Tác giả: Jacques Prévert

Nước: Pháp
Đăng bởi 101 vào 16/04/2019 17:13

 

Nguyên tác

Et les verres étaient vides
et la bouteille brisée
Et le litétait grand ouvert
et la porte fermée
Et toutes les étoiles de verre
du bonheur et de la beauté
resplendissaient dans la poussière
de la chambre mal balayée
Et j’étais ivre mort
et j’étais feu de joie
et toi ivre vivande
toute nue dans mes bras.

Bản dịch của Phanxipăng

Và tách ly đã cạn
và chai đã vỡ tan
Và giường đang sẵn sàng
và cánh cửa đóng kín
Và mọi ngôi sao thuỷ tinh
của hạnh phúc cùng sắc đẹp
rực sáng trong bụi bặm
nơi căn phòng quét vội
Và anh say như chết
và anh - lửa hân hoan
và em say sống động
trong tay anh, em khoả thân hoàn toàn.
Jacques Prévert làm thơ bằng tiếng Pháp, nhưng thỉnh thoảng chêm các thứ tiếng khác, chẳng hạn mấy nhan đề Fiesta bài này bằng tiếng Tây Ban Nha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jacques Prévert » Lễ hội