19/09/2021 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phiến vân
片雲

Tác giả: Tề Kỷ - 齊己

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 19:05

 

Nguyên tác

水底分明天上雲,
可憐形影似吾身。
何妨舒作從龍勢,
一雨吹銷萬里塵。

Phiên âm

Thuỷ để phân minh thiên thượng vân,
Khả liên hình ảnh tự ngô thân.
Hà phương thư tác tòng long thế,
Nhất vũ xuy tiêu vạn lý trần.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mảnh mây trời rõ in đáy nước
Thương ảnh hình giống hệt thân ta
Tản ra theo cánh rồng bay đến
Thành mưa thổi hết bụi đường xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tề Kỷ » Phiến vân