22/03/2023 21:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (II)
無題

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2019 22:45

 

Nguyên tác

天涯海角一漂萍,
有此才能纍此生。
書作旅中無雁宿,
月沉窗外數雞聲。
香鄰久別歸難得,
都市長留夢不成。
孤館才詩孤筆在,
挑燈倒枕到時明。

Phiên âm

Thiên nhai hải giác nhất phiêu bình,
Hữu thử tài năng luỵ thử sinh.
Thư tác lữ trung vô nhạn túc,
Nguyệt trầm song ngoại sổ kê thanh.
Hương lân cửu biệt quy nan đắc,
Đô thị trường lưu mộng bất thành.
Cô quán tài thi cô bút tại,
Khiêu đăng đảo chẩm đáo thời minh.

Dịch nghĩa

Chân trời góc bể lênh đênh một cánh bèo
Có tài mà vất vả suốt một đời!
Thư viết trong quán trọ mà quán trọ không có chim nhạn (để nhạn đem thư đi)
Trăng chìm ngoài cửa sổ, nghe có mấy tiếng gà gáy
Xa hàng xóm lâu ngày, mà khó được về.
Sống lâu ở thành thị mà mộng chẳng thành
Tài thơ trong quán vắng chỉ có một cây bút (chỉ có một mình ta)
Khêu đèn, trở gối cho đến sáng

Bản dịch của Trần Lê Văn

Chân trời góc bể chiếc bèo trôi
Mang nghiệp tài năng luỵ một đời
Nhà trọ thư đề, chân nhạn vắng
Song ngoài gà gáy, bóng trăng lui
Xa lâu hàng xóm, về không tiện
Ở mãi đô thành, mộng cũng vơi
Quán lẻ làm thơ, ngòi bút lẻ
Khêu đèn trằn trọc sáng chưa thôi
Theo nhà phê bình Hồng Diệu (tên thật là Đỗ Văn Thuận), nhà thơ Trần Lê Văn có lần nói với ông về bài thơ chữ Hán này của Nguyễn Bính chưa in ở đâu và vừa tìm lại được trong sổ tay của mình. Theo đó, Trần Lê Văn cho biết, Nguyễn Bính đã đọc và ông ghi lại bài thơ này vào khoảng những năm 1956-1957. Hồng Diệu công bố bài thơ này gồm bản phiên âm, dịch nghĩa của ông và dịch thơ của Trần Lê Văn trên báo Văn nghệ công an bản điện tử ngày 21-6-2019. Bản chữ Hán ở đây được phiên ngược dựa theo các bản còn lại.

Nguồn: Hồng Diệu, “Mấy bài thơ ít người biết của Thanh Tịnh và Nguyễn Bính”, Văn nghệ công an (bản điện tử), ngày 21-6-2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Vô đề (II)