08/12/2022 20:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháng ba nhuận tặng ông huyện Phù Ninh

Tác giả: Dương Tự Nhu - 楊嗣瑈

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 01:04

 

Thả hỉ tam xuân dư nhuận nguyệt[1],
Ngón phong tình mải miết lại thêm xuân.
Dịp may sao kỳ ngộ túc nhân,
Khách tài tử giai nhân kìa đó nọ.
Thánh đại tức kim đa vũ lộ[2],
Quốc trung hà nhật bất xuân phong[3].
Này xuân tình, xuân sắc, xuân dung,
Góp xuân sự thu vào trong một túi.
Thôi hoa ấy xin đừng ghen tủi,
Đem xuân mà buộc mối tình thâm.
Xuân tiêu nhất khắc thiên câm[4].
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 且喜三春餘閏月. Nghĩa: Đáng mừng tháng ba thêm tháng nhuận.
[2] Chữ Hán: 聖代即今多雨露. Nghĩa: Đời thánh minh nay nhiều ơn mưa móc.
[3] Chữ Hán: 國中何日不春風. Nghĩa: Trong nước lúc nào chẳng có gió xuân.
[4] Chữ Hán: 春霄一刻千金. Nghĩa: Đêm xuân một phút giá nghìn vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Tự Nhu » Tháng ba nhuận tặng ông huyện Phù Ninh