19/08/2022 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc dạ thư hoài
獨夜書懷

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/06/2014 09:44

 

Nguyên tác

殘更無睡漏沉沉,
甕底餘醅醉又斟。
短几獨看三賦艸,
孤燈自照十年心。
病憐老杜窮偏瘦,
學愛昌黎晚更深。
卻少憑窗最幽意,
起瞻星漢落庭陰。

Phiên âm

Tàn canh vô thuỵ lậu trầm trầm,
Úng để dư phôi tuý hựu châm.
Đoản kỷ độc khan tam phú thảo,
Cô đăng tự chiếu thập niên tâm.
Bệnh liên Lão Đỗ[1] cùng thiên sấu,
Học ái Xương Lê[2] vãn cánh thâm.
Khước thiểu bằng song tối u ý,
Khởi chiêm tinh hán lạc đình âm.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Giọt rồng chìm lặng, trắng canh thâu
Rượu cặn, be không, vẫn dốc ào
Phú nháp ba bài, bên án đọc
Đèn soi một giáp nhói lòng đau
Bệnh: thương Lão Đỗ nghèo thêm rạc
Học: mến Xương Lê muộn hoá sâu
U uất đầy lòng, song nhỏ dựa
Đứng xem tối ngợp giải Ngân sầu
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tức Đỗ Phủ.
[2] Tức Hàn Dũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Độc dạ thư hoài