24/09/2021 23:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống xá đệ Dĩnh phó Tề châu kỳ 3
送舍弟頻赴齊州其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2015 22:58

 

Nguyên tác

諸姑今海畔,
兩弟亦山東。
去傍干戈覓,
來看道路通。
短衣防戰地,
匹馬逐秋風。
莫作俱流落,
長瞻碣石鴻。

Phiên âm

Chư cô[1] kim hải bạn,
Lưỡng đệ[2] diệc Sơn Đông.
Khứ bạng can qua mịch,
Lai khan đạo lộ thông.
Đoản y phòng chiến địa,
Thất mã trục thu phong.
Mạc tác câu lưu lạc,
Trường chiêm Kiệt Thạch[3] hồng.

Dịch nghĩa

Các cô ruột nay ở bên bờ bể,
Hai em ruột cũng ở phía đông núi.
Lúc ra đi thì gặp cảnh binh đao,
Khi về thì thấy đường xá thông.
Binh sĩ áo ngắn lo giữ chiến trường,
Ngựa chiến phi trong gió thu.
Chớ cao rao lên rằng tất cả đều tan rã,
Hãy nhìn kỹ bóng chim hồng nơi núi Kiệt Thạch.

Bản dịch của Phạm Doanh

Các cô, nay cạnh biển,
Hai em, núi phía đông.
Trước đi, chạm gươm giáo,
Nay thấy đường đất thông.
Chiến trường binh sĩ gác,
Gió thu vó ngựa lồng.
Chớ nản đời lưu lạc,
Kiệt Thạch, ngắm chim hồng.
(Năm 764)

[1] Đỗ phủ có 5 bà cô ruột.
[2] Tác giả có 4 em Dĩnh, Quan, Phong, Chiêm. Dĩnh và Chiêm lúc đó ở Thành Đô.
[3] Dẫn câu trong sách Hoài Nam tử, hi vọng anh em sẽ đoàn tụ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống xá đệ Dĩnh phó Tề châu kỳ 3