29/05/2023 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mượn chút trời xanh

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/10/2021 08:55

 

Ngõ chờ người năm ngoái,
bây giờ còn ngát hoa sưa?
em mượn chút trời ở lại,
như  anh đến tự ngày xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Mượn chút trời xanh