20/10/2021 18:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo trung Liễu chi từ kỳ 3
道中栁枝詞其三

Tác giả: Nghê Nhạc - 倪岳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:07

 

Nguyên tác

垂楊堤下水悠悠,
欲行未行人自愁。
高堂空憶兒歸早,
日日江頭望客舟。

Phiên âm

Thuỳ dương đê hạ thuỷ du du,
Dục hành vị hành nhân tự sầu.
Cao đường không ức nhân quy tảo,
Nhật nhật giang đầu vọng khách chu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dưới đê liễu rủ nước mênh mông,
Chưa đi hoặc sắp, đều đau lòng.
Cao đường chỉ muốn người về sớm,
Ngóng thuyền từng bữa tại đầu sông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghê Nhạc » Đạo trung Liễu chi từ kỳ 3