09/08/2022 18:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa (2)

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 07:26

 

gió rít sóng gầm
sấm ran ầm ầm
mưa tuôn tầm tã
tràn lan ao đầm
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Mưa (2)