06/03/2021 01:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như ý nương
如意娘

Tác giả: Võ Tắc Thiên - 武則天

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2010 22:45

 

Nguyên tác

看朱成碧思紛紛,
憔悴支離為憶君。
不信比來長下淚,
開箱驗取石榴裙。

Phiên âm

Khán chu thành bích[1] tứ phân phân,
Tiều tuỵ chi ly vị ức quân.
Bất tín tỷ lai trường há lệ,
Khai tương nghiệm thủ thạch lựu quần.

Dịch nghĩa

Nhìn màu đỏ thành ra màu xanh, tâm ý phân vân,
(Thân thể) tiều tuỵ gầy yếu bởi vì nhớ chàng.
Nếu không tin rằng thiếp vẫn khóc,
Xin hãy mở rương xem quần thạch lựu.

Bản dịch của Phạm Thị Hảo

Nhìn xanh hoá đỏ, lạ thay
Xác thân tiều tuỵ vì ai võ vàng
Chẳng tin thiếp khóc nhớ chàng
Mở rương xem: lệ thấm loang quần hồng
Võ Tắc Thiên năm 14 tuổi vào cung làm tài nhân. Vua Thái Tông mất, bà làm ni cô ở chùa Cảm Nghiệp. Vua Cao Tông Lý Trị gặp bà ở đây rồi cho vào cung làm phi. Bài thơ này được Võ Tắc Thiên viết cho Cao Tông khi ở chùa Cảm Nghiệp, được coi là một tác phẩm thượng thừa của bà.

Nguồn: Hồn Việt, số 35, tháng 5-2010
[1] Đây là một thành ngữ thường dùng vào đời Đường, Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Tắc Thiên » Như ý nương