27/05/2022 13:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng (Can qua do vị định)
遣興(干戈猶未定)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2008 21:49

 

Nguyên tác

干戈猶未定,
弟妹各何之。
拭淚沾襟血,
梳頭滿面絲。
地卑荒野大,
天遠暮江遲。
衰疾那能久,
應無見汝時。

Phiên âm

Can qua do vị định,
Đệ muội các hà chi.
Thức lệ triêm khâm huyết,
Sơ đầu mãn diện ty.[1]
Địa ty hoang dã đại,[2]
Thiên viễn mộ giang trì.
Suy tật na năng cửu,
Ưng vô kiến nhữ thì.

Dịch nghĩa

Trận mạc còn chưa yên,
Em trai, em gái mỗi người ở nơi nào.
Lau nước mắt mà thấy áo ướt máu,
Chải đầu, tóc rụng đầy mặt.
Đất thấp đồng hoang rộng,
Trời xa sông buổi chiều chảy chậm qua.
Già yếu còn sống được bao lâu nữa,
Chắc là chẳng có dịp gặp lại các em.

Bản dịch của Yến Lan

Lửa binh còn vẫn chưa thôi
Em ta trai gái lạc loài đông tây
Lệ lau áo thấm máu trào
Gỡ đầu đầy mặt trắng màu tơ rơi
Trũng sâu, đồng thấy rộng dài
Trời xa, sông nước chiều trôi chậm rì
Khó lòng thọ với bệnh suy
Cùng nhau gặp lại dễ chi còn ngày!
(Năm 760)

[1] Câu trên nói nhớ em, câu dưới nói mình suy yếu.
[2] Thành Đô địa thế vốn không trũng nhưng xung quanh đều là núi, nên thấy trũng xuống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển hứng (Can qua do vị định)